Termíny používané v lékárenství

07.11.2020

Přinášíme Vám slovníček často používaných zkratek a pojmů, které můžete v oblasti lékárenství slyšet.


eRecept- recept pro konkrétního pacienta vytvářený v elektronické podobě; eRecept může obsahovat 2 druhy léčivého přípravku

identifikátor eReceptu - identifikační znak, kterým je elektronický recept označen; unikátní 12 místný kód v alfanumerické podobě, lze jej zobrazit jako QR kód

FMD - ověřování pravosti léčiv (poznámka: lékárník se stará o to, aby na půdě lékárny byly vydávány pouze léčivé přípravky ověřené, tím je zajištěno odhalení a následně zadržen výdej případného padělku léčiva, toto je lékárníkem ověřováno u každého jednotlivého kusu léku při jeho výdeji pacientům)

SÚKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv - instituce, která dohlíží na jakost, účinnost a bezpečnost léčiv, kvalitu a bezpečnost surovin určených k přípravě a výrobě léčiv a také oblast zdravotnických prostředků

Úhrada léčivého přípravku - částka, jež je stanovena ke konkrétnímu léčivému přípravku hrazenému z veřejného zdravotního pojištění, může se měnit se začátkem nového měsíce

Doplatek léčivého přípravku - částka, jež je rozdílem mezi prodejní cenou léčivého přípravku a úhradou z veřejného zdravotního pojištění

Nehrazené léčivé přípravky - přípravky, u nichž není stanovena úhrada z veřejného zdravotního pojištění, cenu léku tedy zaplatí pacient bez participaci zdravotní pojišťovny

Výpadek léku - časový úsek, během kterého lékárna nemá možnost objednat léčivý přípravek od distributora


Zpracoval: PharmDr. Petra Juppová